Missie

Mission-statement De Kleine Prins

Wij willen een grensverleggende, trendsettende, inspirerende kennisorganisatie zijn die haar aanbod flexibel heeft georganiseerd waardoor ouders en leerlingen met een lichamelijke of meervoudige handicap of een langdurige ziekte in de leeftijd van 4 tot 20 jaar zich aangesproken voelen.

Wij doen dit op basis van vraagsturing, waarbij de ouder als ketenregisseur ondersteund wordt door het aanbieden van een totaalpakket waarmee leerlingen uit onze doelgroep op hun toekomst worden voorbereid.

Wij werken hierbij samen met revalidatiecentra vanuit ‘één kind - één plan’, met een maximale participatie van ouders en een constante kritische blik op ons eigen handelen, waarbij wij tevens zorgen voor borging, verdieping en verspreiding vant de aanwezige expertise op een planmatige wijze.

De kernwaarden van De Kleine Prins
  • Transparant in sturing en resultaat
  • Passie
  • Zorgvuldig
  • Daadkrachtig
  • Creatief
  • Flexibel