Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Bestuur en management

De Kleine Prins is een stichting voor speciaal onderwijs en voorzieningen.

De Kleine Prins verzorgt gespecialiseerd onderwijs en specialistische ondersteuning voor leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en voor leerlingen met een chronische ziekte in de leeftijd van 4 tot 20 jaar.

 

De volgende scholen/diensten vallen onder het bestuur van                        De Kleine Prins:

 • De Kleine Prins Utrecht (so)
 • De Kleine Prins Utrecht Noord vspo)
 • De Kleine Prins Hilversum (so)
 • College De Kleine Prins Utrecht (vso)
 • College De Kleine Prins Hilversum (vso)
 • Mozarthof in Hilversum (so en vso)
 • De Kleine Prins Expertisecentrum in Hilversum
 •  

  De Kleine Prins kent een raad van toezicht. De raad  heeft de taak toezicht te houden op het beleid van het college van bestuur en de gang van zaken binnen de stichting.

   

  Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag van de scholen en wordt uitgevoerd door de heer E. Knies.

  Het college van bestuur stelt diverse beleidsplannen vast zoals:

 • het schoolplan
 • de samenwerking tussen school en revalidatiecentra
 • het onderhoud van de voorzieningen
 • de jaarrekening
 • de begroting
 • het bestuursformatieplan en andere beleidsmatige zaken
 •  

  De taken van het college van bestuur zijn omschreven in de statuten.

  Bestuur

  Het college van bestuur van De Kleine Prins bestaat uit:

  De heer E. Knies, voorzitter

   

  De raad van toezicht van De Kleine Prins bestaat uit:

  De heer W. Wieringa, voorzitter

  De heer M.J.J. de Bruin

  De heer I.C. Richaers
  De Heer W. Ellenbroek
  De Heer R. van Krimpen

  Organisatiestructuur De Kleine Prins