Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Bestuur en management

De Kleine Prins is een stichting voor speciaal onderwijs en voorzieningen.

De Kleine Prins verzorgt speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) aan leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en aan leerlingen die langdurig ziek zijn in de leeftijd van 4 tot 20 jaar.

 

De volgende scholen/diensten vallen onder het bestuur van                        De Kleine Prins:

•Mytylschool Ariane de Ranitz in Utrecht (so en vso)

•Mytylschool De Trappenberg in Huizen (so en vso) per 1-1-2019       Soestdijkerstraatweg 129 C in Hilversum

•Utrechtse Buitenschool De Schans in Utrecht (so)

•De Kleine Prins Expertisecentrum in Bilthoven

 

De Kleine Prins kent een raad van toezicht. De raad bestaat uit vijf leden en heeft de taak toezicht te houden op het beleid van het college van bestuur en de gang van zaken binnen de stichting.

 

Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag van de scholen en wordt uitgevoerd door de heer J. Reitsma.

Het college van bestuur stelt diverse beleidsplannen vast zoals:

•het schoolplan

•de samenwerking tussen school en revalidatiecentra

•het onderhoud van de voorzieningen

•de jaarrekening

•de begroting

•het bestuursformatieplan en andere beleidsmatige zaken.

De taken van het college van bestuur zijn omschreven in de statuten.

Bestuur

Het college van bestuur van De Kleine Prins bestaat uit:

De heer J. Reitsma, voorzitter

 

De raad van toezicht van De Kleine Prins bestaat uit:

De heer W. Wieringa, voorzitter

Mevrouw E.L. Holten

Mevrouw B.E. Lahuis                                                                                               De heer M.J.J. de Bruin

De heer I.C. Richaers

Organigram De Kleine Prinsdit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief