Bestuur

College van bestuur – raad van toezicht:
Het bestuur van De Kleine Prins wordt gevormd door een college van bestuur dat bestaat uit één persoon. Deze persoon vormt het bevoegd gezag van de scholen. Het toezicht op het college van bestuur wordt gehouden door een raad van toezicht.

Het college van bestuur van De Kleine Prins bestaat uit:
Dhr. J. Reitsma, voorzitter

De raad van toezicht van De Kleine Prins bestaat uit:
Dhr. W. Wieringa, voorzitter
Mw. E.L. Holten
Mw. B.E. Lahuis                                                                                                                                               
Dhr. M. de Bruin
Dhr. I. Richaers