Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

De Kleine Prins

De Kleine Prins is een stichting voor speciaal onderwijs en voorzieningen waar de volgende  scholen/diensten bij zijn aangesloten:
 • De Kleine Prins Utrecht
 • College De Kleine Prins Utrecht
 • De Kleine Prins Utrecht Noord
 • De Kleine Prins Hilversum
 • College De Kleine prins Hilversum
  In totaal zitten er ongeveer 550 leerlingen op de scholen en zijn er binnen    De Kleine Prins zo’n 315 werknemers werkzaam.

 •  

  De Kleine Prins heeft:

  Een college van bestuur (één persoon) dat het bevoegd gezag vormt van de scholen en een raad van toezicht (vijf personen) die toezicht houdt op het bestuur.

  Het bestuur en de sectordirecteuren van De Kleine Prins worden ondersteund door het bestuursbureau in Bilthoven.

  Kernactiviteit:

  Het verzorgen van speciaal onderwijs en voorzieningen aan leerlingen met een beperking.

  Professionaliseringsaanbod

  Een uitgebreide beschrijving van het aanbod kunt u binnenkort lezen in de brochure professionaliseringsaanbod, meer informatie is te vinden op deze website onder Expertisecentrum.

  dit is nodig
  daadkrachtig
  passie
  zorgvuldig
  flexibel
  creatief