Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

logo De Kleine Prins
 
NIEUWSFLITS
College De Kleine Prins Utrecht
Individueel onderwijs vmbo-tl, havo en vwo
Vanaf heden wordt op locatie College De Kleine Prins Utrecht individueel onderwijs op maat gegeven voor vmbo-tl/havo/vwo-leerlingen. We werken hierin nauw samen met IVIO@School.


Naast de huidige VSO-doelgroep zijn we vorig schooljaar gestart met de verbrede toelating van leerlingen met andere onderwijsbehoeften, zoals leerlingen met een  angststoornis, leerlingen met autismespectrumproblematiek of andere, internaliserende gedragsproblematiek. De instroom van leerlingen uit deze doelgroep (meestal thuiszitters) floreren en volgen over het algemeen weer volledig onderwijs op College De Kleine Prins Utrecht.
 
Tot nu toe hebben we dit aanbod alleen kunnen aanbieden op vmbo-niveau. Naar aanleiding van de goede resultaten met IVIO@School voor vmbo-tl/havo/vwo-leerlingen op College De Kleine Prins Hilversum en de vele verzoeken hiervoor in Utrecht, hebben we besloten ook in Utrecht hiermee van start te gaan.
 
Samenwerking met IVIO@School
De Kleine Prins en IVIO@School werken samen met als doel: leerlingen die (tijdelijk) thuiszitten, niet naar school gaan of geen onderwijs kunnen vinden een passende onderwijsplek te bieden. IVIO@School biedt de lespakketten en College De Kleine Prins Utrecht biedt de onderwijsomgeving en begeleidt de leerling.
Door deze vorm van gepersonaliseerd onderwijs kan een leerling op eigen tempo leren, onafhankelijk van tijd en plaats. Hierdoor wordt volledig gepersonaliseerd onderwijs mogelijk gemaakt.

Individueel én klassikaal
Deze unieke manier van onderwijs wordt aangeboden op de niveaus vmbo-theoretische leerweg, havo en vwo en leidt op tot het (staats)examen.
Naast de eerste- en tweedegraads vakdocenten van IVIO@School, die inhoudelijke begeleiding geven op afstand, zijn waar nodig ook vakdocenten in school aanwezig.
Elke leerling krijgt een mentor toegewezen die de leerling ondersteunt en begeleidt gedurende het hele onderwijsproces. De mentor maakt met de leerling afspraken zodat er een gepersonaliseerde dag- en weekplanning gevolgd wordt waarmee de continuïteit van het onderwijs geborgd is.
Naast de examenvakken wordt er ook aandacht besteed aan algemene ontwikkeling, gym, creatieve vakken en sociale vaardigheden. Deze vakken vinden in groepsverband plaats. 

Voorwaarden om te starten
Om te starten met dit onderwijsprogramma zijn er enkele belangrijke voorwaarden:
  • de leerling staat of wordt ingeschreven op College De Kleine Prins Utrecht;
  • er is een TLV afgegeven vanuit het samenwerkingsverband;
  • de leerling is gemotiveerd om aan de slag te gaan;
  • de leerling is in staat zelfstandig te werken volgens een (door de mentor) vastgestelde planning;

Voor aanvang van het onderwijsprogramma wordt een Ontwikkel Perspectief Plan (OPP) opgesteld waarin duidelijk onderbouwd is waarom voor deze onderwijsvorm gekozen wordt.  Als er nog geen (volledige) schoolgang mogelijk is, wordt een planning opgenomen waarin aangegeven hoe toegewerkt wordt naar volledige terugkeer naar school.

Voor meer informatie over dit gepersonaliseerde onderwijsprogramma met IVIO@School bij College De Kleine Prins Utrecht kunt u contact opnemen met het secretariaat van de school, 030 – 2567446 of via secretariaatvo.u@dekleineprins.nl.

Contact

De Kleine Prins
Postbus 665, 3720 AR Bilthoven
Telefoon: 035 – 528 04 48
Mail: bestuur@dekleineprins.nl

Voor meer informatie en een overzicht van de diensten en producten van De Kleine Prins verwijzen we u graag naar onze website:
www.dekleineprins.nl
 


 
dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief