Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Scholing

De Kleine Prins deelt haar kennis graag! Iedereen die in het regulier of speciaal onderwijs te maken heeft met leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking, leerlingen die langdurig ziek zijn en leerlingen met een andere speciale onderwijsbehoefte, kan gebruik maken van ons professionaliseringsaanbod. U verwerft nieuwe kennis en vaardigheden of scherpt deze aan.
Dit aanbod bestaat uit voorlichtingen, workshops en cursussen over (ziekte)beelden en de gevolgen hiervan voor het onderwijs en over ontwikkelingsgebieden.
U kunt een scholing volgen met (een deel van) het team op uw eigen school, of u schrijft zich in voor een van onze scholingen bij ons Expertisecentrum in Bilthoven. Die volgt u samen met andere onderwijsprofessionals uit de regio, waarmee u ervaringen en kennis kunt uitwisselen.

Aanbod voor professionals

We hebben een aanbod voor professionals, afgestemd op po en vo/mbo, met als onderwerpen:

0  Cerebrale Parese
0  Developmental Coordination Disorder (DCD)
0  Diabetes
0  Een goede zithouding en passend meubilair
0  Eetstoornissen
0  Epilepsie
0  Executieve Functies
0  Fijne motoriek en schrijven
0  Kanker
0  Motoriek-belevingscircuit
0  Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
0  Omgaan met levend verlies: benadering van ouders
0  Omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag
0  Omgaan met leerlingen met angsten of depressie
0  Passend bewegingsonderwijs
0  Rouw, verdriet en verlies op school
0  Sociaal-emotionele ontwikkeling bij leerlingen met en beperking of ziekte
0  Somatische en onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)
0  Spierziekten
0  Spina Bifida
0  ..... een onderwerp naar keuze, op maat ontwikkeld

Een uitgebreide beschrijving van elke scholing is te vinden in onze ondersteuningsbrochure.

Scholing op locatie

Wilt u een voorlichting of workshop (op maat)  op uw school of binnen uw bestuur of samenwerkingsverband laten plaatsvinden? Neem dan contact met ons op via expertisecentrum@dekleineprins.nl.
dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief