Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ondersteuning voor het schoolteam

Een leerling met een speciale onderwijsbehoefte is een leerling van de hele school. Niet alleen van de leerkracht of mentor in wiens klas de leerling in dit jaar zit. Het slagen van de schoolloopbaan van elke leerling is de verantwoordelijkheid van het hele team.

Het Expertisecentrum geeft voorlichting en workshops aan schoolteams over ziektebeelden en de gevolgen daarvan voor het onderwijs. We bespreken wat de school kan verwachten van de leerling, waar deze tegen aan loopt en hoe het team ondersteuning kan bieden. Door onder leiding van een expert met elkaar in gesprek te gaan verkent het team haar mogelijkheden en grenzen in passend onderwijs.

Onze voorlichtingen en workshops kunnen door het hele team gevolgd worden, of (eerst) alleen door een afdeling of bouw. Het is ook mogelijk om binnen een bestuur of samenwerkingsverband een groep deelnemers samen te stellen rond een thema of ziektebeeld. Welke dat zijn staan beschreven in onze ondersteuningsbrochure.

Een goed zorgaanbod organiseren voor speciale leerlingen binnen de school is belangrijk, maar ook ingewikkeld.  Onze experts en beleidsmedewerker kunnen ondersteunen bij het opzetten van een goede zorgstructuur.

Meer informatie over onze diensten staat in onze ondersteuningsbrochure.

dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief