Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ondersteuning voor de leerling


Ons doel is een zo goed mogelijk onderwijsresultaat voor de leerling. We  versterken de onderwijsprofessional, zodat deze zelf aan de slag kan met het begeleiden van de leerling met een beperking of ziekte. Maar in een aantal gevallen is het goed om ook de leerling een duwtje in de goede richting te geven. Samen werken aan een goed resultaat.

Onze experts kunnen voor een bepaalde periode met een afgebakend doel aan de slag met de leerling. Dat kan in de vorm van kinder- of jongerencoaching, waarin de leerling bijvoorbeeld sterker wordt in sociale situaties. Of we helpen bij het maken van een spreekbeurt over het ziektebeeld. Ook tijdelijk werken aan kernvakken of het bieden van tijdelijk thuisonderwijs is mogelijk.

Op gebied van motoriek voert onze ergotherapeut onderzoek uit of doet een observatie waarbij de voorwaarden in kaart worden gebracht om te kunnen starten met (voorbereidend) schrijven. En als er vervangend schrijfmateriaal gewenst is, zoals een laptop, dan helpen we met de aanvraag bij UWV. Dat geldt ook voor ander aangepast materiaal zoals een stoel of tafel. Zelfs het rolstoelvriendelijk inrichten van het gebouw hoort daar bij. 
Wij voeren intelligentieonderzoeken, rekenonderzoeken en beroepskeuzetesten uit. Bij intensieve sociale problemen bieden we spelcoaching.

Een compleet overzicht van onze diensten voor de leerling leest u in de dienstenbrochure.

dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief