Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ondersteuning voor de leerling


Ons doel is een zo goed mogelijk onderwijsresultaat voor uw leerling. We  versterken de onderwijsprofessional op een oplossingsgerichte wijze, zodat deze zelf aan de slag kan met het begeleiden van de leerling met een speciale onderwijsbehoefte. Maar in een aantal gevallen is het goed om ook de leerling een duwtje in de goede richting te geven.
Natuurlijk is de transfer naar de leraar hierin zeer belangrijk. Samen werken we aan een goed resultaat.

Onze experts kunnen voor een bepaalde periode met een afgebakend doel aan de slag met de leerling. Dat kan in de vorm van kinder- of jongerencoaching, waarin de leerling bijvoorbeeld sterker wordt in sociale situaties of beter leert plannen en organiseren. Of we helpen bij het maken van een spreekbeurt over het ziektebeeld. Ook bieden wij de mogelijkheid om leerlingen tijdelijk thuis te ondersteunen bij hun schoolwerk. Bij intensieve sociale- emotionele problemen bieden we spelcoaching. Alle vormen van coaching van de leerling vindt u in onze brochure.

Voor leerlingen die vastlopen in het voortgezet onderwijs, om welke reden dan ook, biedt onze samenwerking met IVIO@School een goede oplossing: individueel onderwijs op maat, met persoonlijke begeleiding. Lees er alles over in onze brochure Samen aan de slag met IVIO@School

Leerlingen in het mbo die stage gaan lopen kunnen wij ondersteunen bij het vinden van een passende stage en het succesvol doorlopen daarvan. Informatie hierover vindt u in de brochure Stage werkt!

Motoriek 
Op gebied van motoriek voert onze gespecialiseerde expert onderzoek uit of doet een observatie waarbij de voorwaarden in kaart worden gebracht om te kunnen starten met (voorbereidend) schrijven. Mocht er vervangend schrijfmateriaal nodig zijn, zoals een laptop, dan helpen we met de aanvraag bij UWV. Dat geldt ook voor ander aangepast materiaal zoals een stoel of tafel. Zelfs het rolstoelvriendelijk inrichten van het gebouw hoort daar bij. We geven tevens advies over het aanpassen van gymlessen aan de mogelijkheden van de leerling. 

Onderzoek
Onze orthopedagoog en en neuropsycholoog kunnen desgewenst onderzoeken afnemen:
- intelligentieonderzoek
- onderzoek naar dyslexie
- onderzoek naar dyscalculie
- onderzoek naar problemen in de executieve functies 
- rekenonderzoek
- beroepskeuzetest
Een compleet overzicht van onze diensten voor de leerling leest u in de ondersteuningsbrochure.

dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief