Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Advies en begeleiding op afstand 


Onderwijs in de huidige situatie van maatregelen vraagt veel van onderwijsteams, de individuele onderwijsprofessionals, maar ook van de leerling zelf en haar/zijn ouders/verzorgers (hierna:ouders).
 In een korte tijd zijn er een nieuwe vormen van leren, begeleiden en interactie opgezet. Onderwijs op afstand en voor veel leerlingen onderwijs in de thuissetting.

Voor leraren is het steeds weer een uitdaging om richting te geven aan het leerproces van de leerlingen en hen op afstand hierin te begeleiden, maar ook om de ouders te begeleiden in de ondersteuning naar hun kinderen toe.
Voor ouders is het een uitdaging om hun kinderen aan het werk te zetten, hen didactisch te ondersteunen en hier in goede harmonie vorm aan te geven. In deze nieuwe situatie en dynamiek ontstaan andere vormen van interactie tussen leraar en leerling, tussen leraar en ouder en tussen ouder en kind, die veel van iedereen vraagt.

De experts van het Expertisecentrum kunnen ondersteuning bieden in deze voor iedereen bijzondere en nieuwe situatie. De ondersteuning kan zijn richting teams en onderwijsprofessionals, leerling en ouders. Met de ondersteuning kan het leerproces doorgang vinden, of soms weer op de rails gezet worden, waarbij kan worden voorkomen dat achterstanden ontstaan of dat de situatie niet prettig verloopt één of meerdere partijen.    
Voor aanmelden voor of vragen over Advies en Begeleiden op Afstand is De Kleine Prins Expertisecentrum binnen kantooruren te bereiken op
06-12766420 of expertisecentrum@dekleineprins.nl.

Wanneer er al een expert van het Expertisecentrum bij u op school komt of er liggen al contacten, kunt u de expert direct benaderen. Na aanmelding of eerste contact neemt een expert contact op om samen naar de hulpvraag te kijken en deze uit te diepen.
Wie doet de aanvraag voor wie, waar gaat het precies om en waar is behoefte aan? Op grond hiervan wordt een eerste uitvoeringsovereenkomst opgesteld waarin wordt aangegeven wat de ondersteuningsbehoeften zijn, wat de beoogde resultaten zijn, hoe de begeleiding wordt vormgegeven en de wat de kosten zijn. De uitvoeringsovereenkomst zijn de uiteindelijke afspraken tussen school en Expertisecentrum.

NB: het kan voorkomen dat de expert waarmee contact is geweest niet zelf de uitvoering van de begeleiding doet, maar een andere expert of specialist van het Expertisecentrum omdat hij/zij meer gespecialiseerd is in de betreffende hulpvraag.  
dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief