Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ondersteuning


Het Expertisecentrum biedt ondersteuning aan onderwijsprofessionals. Onze diensten zijn gericht op het zodanig toerusten van de onderwijsprofessionals dat zij in staat zijn om goed passend onderwijs te bieden aan leerlingen met een beperking, ziekte of een extra onderwijsbehoefte.
Onze experts dragen hun expertise over in de vorm van oplossingsgerichte coaching, advies en voorlichting, aan leerkrachten en schoolteams. Daarnaast kunnen de experts voor een korte periode met een leerling werken, met het doel om de leerkracht handvatten te geven om zelf de begeleiding weer op te pakken. Ook een tijdelijke vorm van thuisbegeleiding is mogelijk. 

Al onze diensten staan beschreven in onze ondersteuningsbrochure

Vanuit een oriëntatiegesprek stelt de expert samen met de school de ondersteuningsbehoefte vast en vertaalt deze in een werkopdracht, met daarin de gewenste ondersteuningsactiviteiten. Deze zullen bij voorkeur plaatsvinden in een korte, intensieve periode. De ondersteuning kan bestaan uit:
-diensten gericht op het versterken van de leerkracht en het team
-diensten gericht op het versterken van de leerling
-arrangementen voor de leerling

Indien er de behoefte is aan begeleiding rond meer dan drie leerlingen, sluiten we een volume-overeenkomst af met de school. De expert zal dan gedurende een langere periode op een afgesproken dagdeel in de week aanwezig zijn op school voor begeleiding en advies.

De dienstverlening van het Expertisecentrum sluit aan bij de vraag van de samenwerkingspartners, scholen, besturen en samenwerkingsverbanden po, vo en mbo.
dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief