Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Onze scholen zijn gesloten in verband met het coronavirus

Beste ouders/verzorgers,

Zojuist heeft een afvaardiging van het kabinet een extra persconferentie gegeven over de ontwikkelingen aangaande het coronavirus.

Het besluit is genomen dat alle scholen per direct gesloten zijn. Ook de scholen van De Kleine Prins zijn vanaf maandag 16 maart gesloten. Dit mede van vanwege onze specifieke, kwetsbare doelgroep. Wat ons betreft is het risico te groot om als school open te blijven.

In uitzonderlijke gevallen is onze school geopend voor de opvang van leerlingen waarvan de ouders een cruciaal beroep uitoefenen en geen andere opvang hebben voor hun kind. Graag hierover maandagochtend 16 maart overleg met het secretariaat van de school.

Indien u vragen heeft die gaan over de voortgang van de revalidatie, dan kunt u contact opnemen met het medisch secretariaat van De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht (030 – 250 02 80) of Merem Revalidatiecentra in Hilversum (035 – 688 14 81).

Weet dat het hele team van De Kleine Prins zich beraadt op deze situatie en op zoek gaat naar creatieve mogelijkheden om de komende periode het onderwijs zo goed mogelijk door te laten lopen. Dit is afhankelijk van de vorm van onderwijs die uw kind volgt.
Daarbij ligt de prioriteit bij de examenleerlingen en de leerlingen van groep 8.

Denkt u als ouder/verzorger aan het afmelden van uw kind bij uw aanbieder van personenvervoer.

Daar waar mogelijk zullen wij u zo snel en goed mogelijk informeren over de voortgang. 

Met een groet,

Ed Knies
College van Bestuur

dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief