Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Arrangementen

Om de school te helpen om een zo goed mogelijk onderwijsresultaat te behalen voor de leerling bieden wij verschillende diensten en arrangementen aan. Hierover geven wij uitleg in een aantal brochures:

Dienstenaanbod

Niet elke hulpvraag heeft hetzelfde antwoord nodig. Zelfs niet als de school al ervaring heeft met het werken met een leerling met een bepaalde ziekte, beperking of andere speciale onderwijsbehoefte. Daarom bieden wij altijd maatwerk. Vanuit een oriënterend gesprek stellen we samen met de onderwijsprofessional een passend dienstenpakket op om het juiste resultaat op te leveren. Lees hierover meer in onze brochure Dienstverlening op maat

Thuisonderwijs

Leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs die door ziekte tijdelijk niet naar school kunnen komen, lopen al snel een achterstand op in de te verwerken leerstof. Ook leerlingen die om welke reden dan ook al een tijdje geen onderwijs op school hebben kunnen volgen, hebben hiermee te maken. Het is voor scholen niet altijd mogelijk om geheel aan hun verplichting te voldoen om les te geven aan de zieke leerling.
De Kleine Prins Expertisecentrum kan in sommige gevallen tijdelijke begeleiding thuis verzorgen. Het doel is altijd: de volledige terugkeer van de leerling op school. Hoe dit in zijn werk gaat is te lezen in de brochure Thuisonderwijs.
 

Deeltijdarrangement: van speciaal naar regulier onderwijs

Voor sommige leerlingen binnen het speciaal onderwijs is het mogelijk om na verloop van tijd terug te keren of de overstap te maken naar regulier onderwijs. Binnen de scholen van De Kleine Prins houdt men hier nauwlettend zicht op en zullen de mogelijkheden voor het maken van een overstap worden aangegeven. Meestal begint de leerling met een wenperiode waarbij hij of zij een gedeelte van de week naar de nieuwe school gaat. Binnen een jaar is de volledige overstap gemaakt. Het hele proces gebeurt in nauw overleg met alle betrokkenen, zoals beschreven in onze brochure Deeltijdarrangementen.

Arrangement op De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht

Leerlingen uit het po, vo en mbo die een intensief revalidatieprogramma volgen waardoor ze tijdelijk geen lessen op hun eigen school kunnen volgen, kunnen in de vorm van een arrangement les en begeleiding krijgen op onze locatie in De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht. Om te voorkomen dat de leerling achter komt te lopen met zijn of haar schoolwerk, geven wij één op één les tussen de therapieën door. Natuurlijk in nauw overleg met het behandelteam. De leerling werkt aan het eigen schoolwerk dat we afstemmen met de eigen school. In de brochure Arrangement De Kleine Prins  staat hoe wij te werk gaan.

 
dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief