Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Arrangementen

Om de school te helpen om een zo goed mogelijk onderwijsresultaat te behalen voor de leerling bieden wij verschillende diensten en arrangementen aan. Hierover geven wij uitleg in een aantal brochures:

Dienstenaanbod

Niet elke hulpvraag heeft hetzelfde antwoord nodig. Zelfs niet als de school al ervaring heeft met het werken met een leerling met een bepaalde ziekte, beperking of andere speciale onderwijsbehoefte. Daarom bieden wij altijd maatwerk. Vanuit een oriënterend gesprek stellen we samen met de onderwijsprofessional een passend dienstenpakket op om het juiste resultaat op te leveren. Lees hierover meer in onze brochure Dienstverlening op maat

Tijdelijke onderwijsbegeleiding thuis 

Leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs die tijdelijk niet naar school kunnen komen, lopen al snel een achterstand op in de te verwerken leerstof. Het is voor scholen niet altijd mogelijk om geheel aan hun verplichting te voldoen om les te geven aan deze leerlingen.

De Kleine Prins Expertisecentrum kan in bepaalde gevallen tijdelijke onderwijsbegeleiding thuis verzorgen*. Het doel is altijd: de volledige terugkeer van de leerling op school.

 

Hoe gaan we te werk?

Samen met de school, ouders** en (zo mogelijk) de leerling zelf stellen we doelen voor een afgebakende periode. We bepalen op welke momenten de begeleiding thuis wordt gegeven. We maken afspraken over het aanleveren van de leerstof, de communicatie en tussentijdse afstemming. Als het nodig is zetten we Klassecontact of AV1 in, om thuis lessen te kunnen volgen via de computer.

De begeleider van het Expertisecentrum is de schakel tussen school en leerling /ouders. Samen bekijken we of leerling al in staat is om voor enkele uren (meer) naar school te gaan. Aan het einde van de periode bepalen we samen wat de volgende stap gaat worden.

De begeleider coacht het schoolteam zodanig dat zij goed toegerust zijn om de leerling weer terug op school te ontvangen en adequaat te begeleiden.

 

IVIO@School

De Kleine Prins werkt samen met IVIO@School, welke in bepaalde gevallen een uitkomst biedt voor de leerling. IVIO@School levert lespakketten voor individueel basis- en voortgezet onderwijs. Een lespakket bevat voor één vak leerboeken, werkboeken en de nodige lesmaterialen voor een schooljaar. De school of het Expertisecentrum kunnen in overleg pakketten bestellen bij IVIO@school. De leerling kan op elk moment van het jaar starten met een lespakket.

De begeleider van De Kleine Prins ondersteunt de leerling bij het werken aan de lesstof en geeft, waar mogelijk, aanvullende uitleg op een persoonlijke manier. Voor elk vak is er een docent van IVIO@school beschikbaar voor de leerling. Ook toetsing en examen behoren tot de mogelijkheden. Meer informatie is te vinden op www. Ivioschool.nl , of neem contact op met het Expertisecentrum. 

 

Aanvragen

De school kan via de reguliere route voor extra ondersteuning via  samenwerkingsverband of scholbestuur middelen aanvragen en vraagt daarin om ondersteuning van De Kleine Prins Expertisecentrum.

 

Bent u benieuwd wat De Kleine Prins Expertisecentrum kan betekenen voor uw leerling? Neem dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek.

 

*) In overleg met de school wordt bekeken of de leerling in aanmerking komt en wat we kunnen bieden.

**) waar “ouders” geschreven staat, bedoelen we ook eventuele verzorgers. 

 

Deeltijdarrangement: van speciaal naar regulier onderwijs

Voor sommige leerlingen binnen het speciaal onderwijs is het mogelijk om na verloop van tijd terug te keren of de overstap te maken naar regulier onderwijs. Binnen de scholen van De Kleine Prins houdt men hier nauwlettend zicht op en zullen de mogelijkheden voor het maken van een overstap worden aangegeven. Meestal begint de leerling met een wenperiode waarbij hij of zij een gedeelte van de week naar de nieuwe school gaat. Binnen een jaar is de volledige overstap gemaakt. Het hele proces gebeurt in nauw overleg met alle betrokkenen, zoals beschreven in onze brochure Deeltijdarrangementen.

Arrangement op De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht

Leerlingen uit het po, vo en mbo die een intensief revalidatieprogramma volgen waardoor ze tijdelijk geen lessen op hun eigen school kunnen volgen, kunnen in de vorm van een arrangement les en begeleiding krijgen op onze locatie in De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht. Om te voorkomen dat de leerling achter komt te lopen met zijn of haar schoolwerk, geven wij één op één les tussen de therapieën door. Natuurlijk in nauw overleg met het behandelteam. De leerling werkt aan het eigen schoolwerk dat we afstemmen met de eigen school. In de brochure Arrangement De Kleine Prins  staat hoe wij te werk gaan.

 
dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief