Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ouderraad

Aan de school is een ouderraad verbonden. In deze raad hebben ouders van de leerlingen zitting. Het doel van de ouderraad is het bevorderen van het contact tussen ouders en school. Mede daarom wonen ook vertegenwoordigers van het schoolteam de vergaderingen van de ouderraad bij.

De ouderraad houdt zich o.a. bezig met:

• het meedenken over de door school te ondernemen bijzondere activiteiten, zoals projecten, excursies, schoolreisjes en festiviteiten
• het organiseren van ouderavonden
• het adviseren van de medezeggenschapsraad
• het beheren van het schoolfonds
• het verlenen van hand- en spandiensten, bijvoorbeeld in de schoolbibliotheek, bij projecten en bij de schoolwinkel
• het samenwerken met de klassenouders

Samenstelling OR

De huidige ouderraad bestaat uit:
Durdu Ibis, ouderraadslid
Monique Mook, ouderraadslid
Ilse de Vink, ouderraadslid
Moniek Zuidema, ouderraadslid

Meer informatie?

Het e-mailadres van de ouderraad is: ouderraad.h@dekleineprins.nl.
dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief