Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Afdelingen

so

Op de Speciaal Onderwijs (so)-afdeling  wordt onderwijs gegeven aan:

Leerlingen met een lichamelijke beperking
• Leerlingen die door hun lichamelijke beperking het reguliere onderwijs (nog) niet of niet meer kunnen volgen.
• Leerlingen met een lichamelijke beperking die wegens specifieke leerproblemen en/of sociaal-emotionele problemen het regulier onderwijs niet kunnen volgen.

Leerlingen met een meervoudige beperking
• Leerlingen met een motorische beperking die daarnaast een (lichte)verstandelijke beperking hebben waardoor er sprake is van een complexe hulpvraag. Ook kan er sprake zijn van beperkingen op auditief, visueel, communicatief en sociaal-emotioneel gebied.

Langdurig zieke leerlingen
• Leerlingen die vanwege ziekteverzuim of andere beperkingen het regulier (voortgezet) onderwijs niet kunnen volgen.

NAH leerlingen (leerlingen met Niet Aangeboren Hersenletsel)
• Leerlingen die na een ongeluk of hersenbloeding (nog) niet terug kunnen naar hun reguliere school.

Voor een indruk van de afdeling SO profiel 3 - 7 kunt u onderstaand filmpje bekijken.


emb

Op de emb-afdeling  wordt onderwijs gegeven aan:

Leerlingen met een (ernstig) meervoudige beperking:
• Leerlingen met een ernstig verstandelijke beperking (IQ < 35) en ernstige senso-motorische problematiek, waardoor zij blijvend op een laag ontwikkelingsniveau blijven functioneren;
• Leerlingen met een matig tot lichte verstandelijke beperking (IQ tussen 35 en 70) en een grote zorgvraag ten gevolge van ernstige en complexe lichamelijke beperkingen;

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de schoolgids.

Voor een indruk van de afdeling SO/EMB profiel 1-3 kunt u onderstaand filmpje bekijken.

dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief