Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Afdelingen

so

Op de Speciaal Onderwijs (so)-afdeling van Mytylschool De Trappenberg wordt onderwijs gegeven aan:

Leerlingen met een lichamelijke beperking:
• Leerlingen die door hun lichamelijke beperking het reguliere onderwijs niet kunnen volgen.
• Lichamelijk beperkte leerlingen die wegens specifieke leerproblemen en/of sociaal-emotionele problemen het regulier onderwijs niet kunnen volgen.

Langdurig zieke leerlingen:
• Leerlingen die vanwege veel ziekteverzuim het regulier onderwijs niet kunnen volgen.

emb

Op de emb-afdeling van de Mytylschool De Trappenberg wordt onderwijs gegeven aan:

Leerlingen met een meervoudige beperking:
• Lichamelijk beperkte leerlingen met een verstandelijke beperking.
• Leerlingen die ernstig motorisch en/of verstandelijk beperkt zijn waardoor zij blijvend op een laag ontwikkelingsniveau functioneren.

De emb-afdeling is bedoeld voor leerlingen die een ernstige verstandelijke beperking hebben, met een ontwikkelingsleeftijd van jonger dan 36 maanden, en/of leerlingen die een ernstige motorische beperking hebben, dusdanig dat zij de zorg, sfeer en onderwijs van een kleine klas nodig hebben.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de schoolgids.
dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief