Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Medezeggenschapsraad


De MR bespreekt zaken die voor de school,de leerlingen en hun ouders/verzorgers,en het personeel van belang zijn. De MR heeft bij sommige onderwerpen adviesrecht en anderen instemmingsrecht.
Soms is dit recht per geleding verdeeld, bijv. personeel heeft bij personele zaken instemmingsrechten de ouders adviesrecht. Al deze zaken staan beschreven in het reglement van de MR.

U kunt contact opnemen met de medezeggenschapsraad door een bericht te mailen naar: mr.deschans@dekleineprins.nl.

Hieronder een link naar het jaarverslag van de MR 2017-2018:
MR Jaarverslag 2017-2018

Heeft u belangstelling om een MR-vergadering bij te wonen? Dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar: mr.deschans@dekleineprins.nl.
De MR vergadert op de volgende data:

Maandag     08-10-2018
Maandag   12-11-2018
Dinsdag   15-01-2019
Maandag   04-03-2019
Maandag   15-04-2019
Maandag   20-05-2019
Maandag   01-07-2019
     


dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief