Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Medezeggenschapsraad


De MR wordt gevormd door een afvaardiging van ouders en personeelsleden van De Kleine Prins Utrecht Noord. Samen behartigen zij de belangen van ouders, leerlingen en personeel. De MR heeft in veel zaken informatie-, advies-, of instemmingsrecht en overlegt regelmatig met de schoolleider. De MR vergadert één keer per zes weken. Als u een keer de vergadering wilt bijwonen of u hebt vragen, dan kunt U kunt contact opnemen per e-mail: mr.un@dekleineprins.nl 

U kunt contact opnemen met de medezeggenschapsraad door een bericht te mailen naar: mr.un@dekleineprins.nl.

Hieronder een link naar een overzicht met de voorlopige onderwerpen per vergadering van schooljaar 2020-2021:

Jaarplan 2021-2022
Jaarplan 2022-2023 
Medezeggenschapsreglement (G)MR
Statuten (G)MR

Heeft u belangstelling om een MR-vergadering bij te wonen? Dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar: mr.un@dekleineprins.nl.


dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief