Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Medezeggenschapsraad


De MR bespreekt zaken die voor de school,de leerlingen en hun ouders/verzorgers,en het personeel van belang zijn. De MR heeft bij sommige onderwerpen adviesrecht en anderen instemmingsrecht.
Soms is dit recht per geleding verdeeld, bijv. personeel heeft bij personele zaken instemmingsrechten de ouders adviesrecht. Al deze zaken staan beschreven in het reglement van de MR.

U kunt contact opnemen met de medezeggenschapsraad door een bericht achter te laten op school.
dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief