Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Commissie van begeleiding


De Commissie van Begeleiding (CvB) is verantwoordelijk voor de toelating van nieuwe leerlingen. Daarnaast is de CvB betrokken bij leerlingbesprekingen, geeft adviezen, doet nader onderzoek en bepaalt of een leerling nog op zijn/haar plaats is op De Kleine Prins Utrecht Noord. Indien nodig worden groepsleerkrachten, klassenassistenten, de coördinator medische zorg, de fysiotherapeut en/of de logopedist betrokken bij dit overleg.
Zorg

De klassenassistenten worden ingezet op drie gebieden: zorg, onderwijsondersteuning en op huishoudelijk gebied.

In samenspraak met de ouders, de coördinator verzorgende ondersteuning en de groepsleerkracht, staan de klassenassistenten klaar om zorg te bieden op zowel medisch als lichamelijk gebied. Denk hierbij aan insuline spuiten, bloedsuikers prikken, sondevoeding geven, dieetcontrole, etc.

 

Onderwijsondersteuning komt tot uitdrukking door de inzet van de klassenassistenten in de groepen. Zij ondersteunen de groepsleerkracht met voorbereidende werkzaamheden voor de lessen, en de leerlingen met extra hulp bij bijvoorbeeld rekenen en lezen. De huishoudelijke inzet is voornamelijk gericht op het lokaal.dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief