Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Welkom


Hartelijk welkom op onze website! Fijn dat u een kijkje neemt.
De Kleine Prins Utrecht Noord  is een regionale school voor speciaal onderwijs aan langdurig chronisch zieke leerlingen, leerlingen met een motorische beperking, die niet totaal rolstoelafhankelijk zijn en leerlingen met prikkelverwerkingsproblemen.

Wij bieden de leerlingen een leefklimaat, waarin zij zich veilig, geborgen, geaccepteerd en gewaardeerd voelen, met al hun specifieke mogelijkheden en beperkingen. We bieden een  uitdagende leeromgeving, waarbinnen
een leerling zich optimaal kan ontwikkelen
Een goede sfeer in de groepen en op de school als geheel is belangrijk. We zijn alert op pesten en discriminatie en werken vooral aan het voorkomen ervan. Rust en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht is voor elke leerling, waarbij we steeds proberen aan te sluiten te sluiten bij de individuele mogelijkheden van het kind.
 
  
dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief