Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Praktische informatie

Aanmelding, toelaatbaarheid en plaatsing

Wilt u een orïenterend gesprek over eventuele plaatsing van uw zoon of dochter op onze school, dan bent u van harte welkom. U kunt hiervoor telefonisch contact met ons opnemen op 030-2613129.
Voor alle nieuwe leerlingen is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)  noodzakelijk via het samenwerkingsverband.
De leerling wordt na aanmelding besproken dor de Commissie van begeleiding (CvB) van 
De Kleine Prins Utrecht Noord. Het samenwerkingsverband beslist of de TLV al dan niet wordt afgegeven.

Hoe de gehele procedure verloopt kunt u lezen in onze schoolgids.

 

 

Schooltijden, ziek- en beter melden, bereikbaarheid ouders

Schooltijden

Maandag t/m vrijdag: 

           
Ochtend 08.40- 12.15 uur  
Middag 12.40 - 14.15 uur

Pauzes

 
Ochtend 10.15 -10.30  uur
Middag 12.15 - 12.40 uur


Afwezig, ziek- en beter melden

Ziekmeldingen of meldingen van afwezigheid moeten vóór 8:40 uur worden doorgegeven via telefoonnummer 030 - 2613129. Dit kan ook per email via: secretariaatpo.un@dekleineprins.nl en het e-mailadres van de leerkracht van uw kind. Bij geen bericht noteren wij de afwezigheid  als ongeoorloofd verzuim. Wilt u mailen naar de leerkracht of een briefje meegeven als uw kind niet mee mag doen met een gymles of niet mag buiten spelen?

Hieronder ons vakantierooster 2020-2021


dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief