Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Medezeggenschapsraad


De MR bespreekt zaken die voor de school,de leerlingen en hun ouders/verzorgers,en het personeel van belang zijn. De MR heeft bij sommige onderwerpen adviesrecht en anderen instemmingsrecht.
Soms is dit recht per geleding verdeeld, bijv. personeel heeft bij personele zaken instemmingsrechten de ouders adviesrecht. Al deze zaken staan beschreven in het reglement van de MR.

U kunt contact opnemen met de medezeggenschapsraad door een bericht te mailen naar: mr.un@dekleineprins.nl.

Hieronder een link naar een overzicht met de voorlopige onderwerpen per vergadering van schooljaar 2020-2021:

Jaarplan MR vergaderingen 2020-2021
Jaarverslag MR 2019-2020

Heeft u belangstelling om een MR-vergadering bij te wonen? Dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar: mr.un@dekleineprins.nl.


dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief