Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Groepsindeling

Groepen

Omdat een directe vergelijking met het ‘groepsniveau’ van de reguliere basisschool niet helemaal mogelijk is, hebben de groepen allemaal een naam van bomen of struiken uit de omgeving van de school. Momenteel hanteren wij de volgende groepsnamen:

Onderbouw 

Middenbouw

Bovenbouw

Esdoorn

 Lijsterbes

 Vlierbes

Vuurdoorn

 

 Meidoorn

Bottelroos

 

 Hazelaar


Doelstelling van de onderbouw ​

 • Leren functioneren in een groep
 • Stimuleren van (samen)spel

 • Leren omgaan met het eigen lichaam

 • Leren omgaan met ziekte en beperkingen

 • Leren opdrachten uit te voeren

 • Stimuleren van taal- en spraakontwikkeling

 • Stimuleren van zintuiglijke ontwikkeling (horen, zien voelen)

 • Stimuleren van het ‘zelf doen’

 • Voorbereidend lezen en schrijven

 


Doelstellingen leerlingen in de middenbouw 

 • Verder ontwikkelen van de sociale redzaamheid
 • Leren omgaan met ziekte en beperkingen
 • Stimuleren psychomotorische ontwikkeling: bewust worden van de mogelijkheden van het lichaam
 • Stimuleren emotionele ontwikkeling: leren positief naar jezelf en anderen te kijken
 • Communicatie vaardigheden verder ontwikkelen
 • Verder ontwikkelen van taal- en rekenvaardigheden
 • Wereldverkenning: het Ieren kennen van de wereld om je heen

Doelstellingen leerlingen in de bovenbouw 

 • Verder ontwikkelen van sociale vaardigheden en sociale redzaamheid
 • Leren omgaan met ziekte en beperkingen
 • Stimuleren psychomotorische ontwikkeling: bewust worden van de mogelijkheden van het lichaam
 • Stimuleren emotionele ontwikkeling: leren positief naar jezelf en anderen te kijken
 • Verder ontwikkelen van taal- en rekenvaardigheden
 • Wereldverkenning: het Ieren kennen van de wereld om je heen
 • Voorbereiden op het voortgezet onderwijs

 

 

dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief