Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Commissie van begeleiding


De Commissie van Begeleiding (CvB) is verantwoordelijk voor de toelating van nieuwe leerlingen. Daarnaast is de CvB betrokken bij leerlingbesprekingen, geeft adviezen, doet nader onderzoek en bepaalt of een leerling nog op zijn/haar plaats is op De Kleine Prins Utrecht Noord. Indien nodig worden groepsleerkrachten, klassenassistenten, de coördinator medische zorg, de fysiotherapeut en/of de logopedist betrokken bij dit overleg.
Zorg

Op de scholen van De Kleine Prins krijgen leerlingen goed onderwijs. Er is een basisondersteuning aanwezig, zodat iedere leerling in staat is om onderwijs te volgen.
Deze basisondersteuning bestaat uit:
  • onderwijsondersteuning, zoals kleinere klassen ten opzichte van regulier onderwijs, aangepast lesmateriaal of ondersteuning tijdens de lessen door de klassenassistent;
  • zorgondersteuning persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het eten en drinken, bij verschoonmomenten of hulp bij aan- en uitkleden;
  • zorgondersteuning begeleiding, zoals extra ondersteuning bij overgangsmomenten tussen twee activiteiten, leren omgaan met een (spraak)computer of bijvoorbeeld leren omgaan met vrije spelmomenten;
  • zorgondersteuning verpleging, zoals controle momenten bij diabetes of uitvoeren van voor uw kind specifieke medische handelingen.

dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief