Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Welkom

Hartelijk welkom op de website van De Kleine Prins Utrecht Noord.  Onze school is een school voor onderwijs aan langdurig zieke kinderen.

Wij bieden de leerlingen een leefklimaat, waarin zij zich veilig, geborgen, geaccepteerd en gewaardeerd voelen, met al hun specifieke mogelijkheden en beperkingen. 
Een goede sfeer in de groepen en op de school als geheel is belangrijk. We zijn alert op pesten en discriminatie en werken vooral aan het voorkomen ervan. Rust en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht is voor elke leerling. Er wordt steeds geprobeerd om aan te sluiten bij de individuele mogelijkheden.
 

LZK
LZK staat voor school voor langdurig zieke kinderen. Waarom is er een speciale school voor langdurig zieke kinderen? De meerwaarde van een school als De Kleine Prins Utrecht Noord ten opzichte van een reguliere basisschool:

De school is qua inrichting afgestemd op langdurig zieke kinderen (fysioruimte, bed in de klas, eigen keuken en verzorgingsruimte).
Alle kinderen op onze school hebben een vorm van een ziekte, waardoor het kind zich geen uitzondering voelt.
Meer aandacht voor de aspecten van veiligheid, rust en vertrouwen.
Medewerkers die kennis hebben van de verschillende ziektes en het kind hierin kunnen begeleiden.
Naast de reguliere vakken als taal, rekenen en spelling wordt er uitgebreid aandacht geschonken aan de sociaal- emotionele ontwikkeling van het kind.  
dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief