Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Sportstimuleringsprogramma speciaal onderwijs

De Kleine Prins Utrecht Noord doet mee aan het Sportstimuleringsprogramma Speciaal Onderwijs in de Gemeente Utrecht. Het doel van dit programma is de sport- en beweegparticipatie van leerlingen te vergroten, door leerlingen zelf te laten ervaren hoe leuk sporten en bewegen is. Zo bieden we gedurende het schooljaar sportclinics aan, zodat leerlingen kennis maken met sportaanbod. 
De coördinatie van het sportstimuleringsprogramma wordt gedaan door de beweeg- en vitaliteitsmakelaar speciaal onderwijs, Petra. Petra kan ook helpen bij het vinden van passend sportaanbod voor de leerlingen. Mochten jullie een leerling/kind hebben die graag wil sporten, maar niet goed weet waar dit kan, dan kunnen jullie contact opnemen met meester Paul.

Sportparticipatieonderzoek 
Onderdeel van het sportstimuleringsprogramma is het in kaart brengen van de sportparticipatie van leerlingen door middel van een sportparticipatieonderzoek. De leerlingen is gevraagd of ze sporten. Zo ja, welke sport ze doen en wanneer ze niet sporten, of ze willen sporten en wat ze willen doen. De ouders/verzorgers van leerlingen die aangeven nog niet te sporten, maar dit wel graag willen, worden benaderd met de vraag of ze hulp willen bij het vinden van passend sportaanbod.

Paul Verweel Sportfonds
Leerlingen die in de gemeente Utrecht wonen, tussen de 4 en 18 jaar oud zijn, lid zijn van een sportvereniging en een U-pas hebben, kunnen gebruik maken van het Paul Verweel Sportfonds. Deze leerlingen komen in aanmerking voor een voucher van €75,- voor het aanschaffen van sportattributen. Meer informatie en een aanvraag doen kan via www.paulverweelsportfonds.nl/
Woont een leerling buiten de gemeente Utrecht, dan kan het Jeugdfonds Sport&Cultuur mogelijk helpen op financieel vlak: https://jeugdfondssportencultuur.nl/

dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief