Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Kwink – door Mirjam Lasseur, leerkracht groep Hazelaar

Dit schooljaar werkten we met Kwink, onze nieuwe methode voor  sociaal-emotioneel leren (SEL). Kwink gaat uit van vijf competenties:

Besef hebben van jezelf (ik)
Zelfmanagement (ik)
Besef hebben van de ander (jij)
Relaties hanteren (jij)
Keuzes kunnen maken(wij).

Elke les - meestal verdeeld over twee weken - begint met een filmpje, waarin een nieuwe vaardigheid wordt geïntroduceerd. In de onder- en middenbouw gebeurt dit door dieren en in de bovenbouw kondigen Kaj en Tess het nieuwe onderwerp aan. 
Na het filmpje wordt meer uitleg gegeven, oefenen we samen en bespreken we de bijbehorende emotiewoorden. Vervolgens is het de bedoeling dat de kinderen het geleerde op school en ook thuis verder gaan oefenen en toepassen.

In alle groepen zijn de ervaringen met Kwink positief. 
Dit jaar concentreerden we ons vooral op het werken met Kwink op school en in de groep. Komend jaar gaan we ouders actiever informeren en betrekken bij de lessen, omdat samenwerking tussen school en thuis zorgt voor veiligheid en duidelijkheid voor de kinderen. 
Via Parro houden we u op de hoogte over de onderwerpen van de lessen en de bijbehorende ‘Kwink van de week’. Ook krijgt u vier keer per jaar een ‘koelkastposter’ met opdrachtjes en gespreksvragen die passen bij de onderwerpen die we in de groep behandelen. Daarnaast wordt er regelmatig een online oudermagazine uitgebracht en willen we komend jaar, als dit mogelijk is, een (deel van een) ouderavond plannen over Sociaal-Emotioneel Leren.

Via de onderstaande link kunt u alvast het oudermagazine lezen en een kijkje nemen op de website
https://www.kwinkopschool.nl/kwink-actueel/oudermagazine/ 


dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief