Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Pesten

Aandacht aan de week van het pesten 2019 met als thema: Wees een held met elkaar!
Met alle kinderen kwamen we op woensdagmiddag 16 oktober in de hal samen. Aan de hand van de  video clip "wees een held" door de Jeugd van Tegenwoordig, werd door ons de kijkvraag gesteld: 
“Hoe kun je een held zijn in deze situatie” (hierin was te zien  dat een kind opzettelijk aan de kant werd geduwd en viel).
Iedereen die een positieve bijdrage levert aan de groep is een held, dit kan zijn als luisterheld, praatheld, gevoelensheld, helpende handheld. Zo noemden de kinderen een aantal mogelijke "helden acties" waar de groep iets aan heeft. Heldendaden hoeven niet groot te zijn, met een blik, een hand of letterlijk achter iemand gaan staan laat je zien dat je pestgedrag afkeurt. 
Door aan het begin van het jaar school- en groepsafspraken te maken met elkaar, samenwerkingsactiviteiten en kennismakingsspelletjes te doen en door zelf het goede voorbeeld te geven creeeren we  een positieve groep en is er minder behoefte om te pesten.   
Hoe groter het aantal kinderen is dat pesten afkeurt, hoe kleiner de kans op pesten. Wij gaan ervoor!

 

dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief