Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws van de MR


<v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"> <v:shape id="Afbeelding_x0020_10" o:spid="_x0000_s1026" type="#_x0000_t75" style="position:absolute;margin-left:.2pt;margin-top:0;width:209.2pt;height:123.85pt; z-index:-251593728;visibility:visible;mso-wrap-style:square; mso-width-percent:0;mso-height-percent:0;mso-wrap-distance-left:9pt; mso-wrap-distance-top:0;mso-wrap-distance-right:9pt; mso-wrap-distance-bottom:0;mso-position-horizontal:absolute; mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical:absolute; mso-position-vertical-relative:text;mso-width-percent:0;mso-height-percent:0; mso-width-relative:margin;mso-height-relative:margin"> Door Carolijn Smit en Wijnand de SmitOp 15 januari was de derde MR vergadering van dit jaar. Er stonden verschillende onderwerpen op de agenda. Deze onderwerpen en de agendapunten voor de volgende vergaderingen zijn allemaal te vinden op de website van de school.
Een van de onderwerpen die we bespraken tijdens de vergadering ging over de naamswijziging. Ondanks dat de MR hier geen zeggenschap in heeft, hielpen we in de communicatie tussen het personeel en de directie. Daarnaast hadden we ook over de ouderavond, die er over een tijdje aankomt. We deden voorstellen over de onderwerpen die op deze  ouderavond aan bod kunnen komen.
In de vorige nieuwsbrief bespraken we de kwaliteitskaart over uitstapjes: deze is in deze vergadering goedgekeurd. Dit vernieuwde protocol gaat over de afspraken en over de werkwijze tijdens uitstapjes zoals de schoolreis of een bezoek aan bijvoorbeeld een museum. Deze vernieuwde afspraken zullen ook aan de ouders gecommuniceerd worden.
Naast deze onderwerpen spraken we over de rol van de vertrouwenspersoon en over het ziekteverzuim.
Volgende vergadering zitten we samen met de oudercommissie. Deze vindt plaats in de school op 4 maart. Mocht u een keer een vergadering willen bijwonen dan bent u van harte welkom, geef dit dan aub door via de mail van de MR; mr.deschans@dekleineprins.nl

dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief