Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Praktische informatie

De toelatingsprocedure voor nieuwe leerlingen

Indien er de intentie bestaat om uw zoon of dochter aan te melden voor onze school, kunt u via het secretariaat een afspraak maken voor een oriëntatiebezoek. Om u te kunnen verwijzen naar de juiste afdeling wordt u een aantal vragen gesteld. Bij het oriëntatiebezoek zijn de gedragsdeskundige, ouder(s)/verzorger(s) en leerling aanwezig. Het bezoek duurt ongeveer een uur.

Onderstaande informatie is uitgebreid terug te vinden in onze schoolgids

Schooltijden

Maandag tot en met vrijdag

08.45 - 14.15 uur


Het secretariaat is dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 16.00 uur. De school is geopend van 08.00 tot 17.00 uur. Op woensdag is de school telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 14.00 uur. De teamleden zijn de gehele dag via e-mail bereikbaar. Buiten de lessen om zullen zij reageren op de ontvangen berichten.

Pauzes

De leerlingen van de onderbouw hebben pauze van 10.30 - 11.00 uur en 12.30 -13.00 uur.
De andere groepen hebben pauze van 10.30 -10.45 uur en 12.30 -13.00 uur of 10.45 -11.00 uur en 12.30 -13.00 uur
In de ochtendpauze spelen de leerlingen in of buiten de school op het schoolplein.

Tijdens de middagpauze spelen alle leerlingen op de pleinen naast de school. Gedurende de pauzes is toezicht aanwezig.

Let op! Zorg voor voldoende warme kleding voor het buitenspelen.

Overblijven

Op onze mytylschool blijven de leerlingen tussen de middag op school. De leerlingen nemen zelf hun brood en drinken mee. Tussen 12.00 uur en 12.30 uur wordt er in de klas gegeten.

Fruit

U doet ons een groot plezier als u het fruit voor de ochtendpauze en/of lunch schoongemaakt aan uw zoon/dochter meegeeft.

Afwezig, ziek en beter melden

Wanneer een leerling ziek of afwezig is, moet dit tijdig worden gemeld aan de school en de centrale planning van het revalidatiecentrum.

Afmelden bij school

Tussen 08.00 en 08.45 uur telefonisch of per e-mail bij het secretariaat. Afmelden graag met de naam van uw zoon/dochter, de klas, vermelding van de reden en de duur van de afwezigheid.
Telefoon: 035 - 6915237
E-mail: secretariaatpo.h@dekleineprins.nl.
Afmelden bij de Centrale Planning van het revalidatiecentrum
Tussen 08.00 en 08.30 uur. Telefoon: 035 - 6881481.
Beter melden tussen 08.00 en 10.30 uur en vrijdag tussen 13.00 en 14.30 uur.

Bijzonder verlof aanvragen

Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u bij de schooldirectie een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit kan slechts één keer per schooljaar en voor een periode van maximaal 10 schooldagen. www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht). U moet de verlofaanvraag ten minste acht weken van tevoren schriftelijk indienen bij de directeur van de school. Hiervoor is een formulier aanwezig dat verkrijgbaar is bij het secretariaat of u kunt het downloaden van de website van de school. De directeur geeft slechts toestemming voor extra verlof als hier een wettelijke grond voor is.
Via deze link kunt u het formulier downloaden.

Vakantie en studie/compensatiedagen

Schooljaar 2020-2021


 

 

dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief