Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Praktische informatie 

De toelatingsprocedure voor nieuwe leerlingen

Indien er de intentie bestaat om uw zoon of dochter aan te melden voor onze school, kunt u via het secretariaat een afspraak maken voor een oriëntatiebezoek. Om u te kunnen koppelen aan de juiste afdeling wordt u een aantal vragen gesteld. Bij het oriëntatiebezoek zijn de gedragsdeskundige, ouder(s)/verzorger(s) en leerling aanwezig. Het bezoek duurt ongeveer een uur. Onderstaande informatie is uitgebreid terug te vinden in onze schoolgids.

Schooltijden

maandag tot en met vrijdag

8.30-14.15 uur


Het secretariaat is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 16.00 uur. De school is geopend van 08.00 tot 17.00 uur. 
De teamleden zijn de gehele dag via e- mail bereikbaar. Buiten de lessen om zullen zij reageren op de ontvangen berichten.

Afwezig, ziek en beter melden

Wanneer een leerling ziek of afwezig is, moet dit tijdig worden gemeld aan de school en de centrale planning van het revalidatiecentrum.

Afmelden bij school

Tussen 08.00 en 08.45 uur telefonisch of per e-mail bij het secretariaat. Afmelden graag met de naam van uw zoon/dochter, de klas, vermelding van de reden en de duur van de afwezigheid.
Telefoon: 035 - 6915237
E-mail: secretariaatvo.h@dekleineprins.nl.
Afmelden bij de Centrale Planning van het revalidatiecentrum
Tussen 08.00 en 08.30 uur. Telefoon: 035 - 6881481.
Beter melden tussen 08.00 en 10.30 uur en vrijdag tussen 13.00 en 14.30 uur.

Ziekmelden bij stage

Wanneer de leerling ziek is op een dag dat hij/zij stage loopt buiten de school, dan dienen ouder(s)/verzorger(s) dit tevens voor 08.30 uur telefonisch door te geven aan het stageadres)en de school.
Het telefoonnummer van het stageadres vindt u in het stagecontract.

Bijzonder verlof aanvragen

Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u bij de schooldirectie een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit kan slechts één keer per schooljaar en voor een periode van maximaal 10 schooldagen. www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht). U moet de verlofaanvraag ten minste acht weken van tevoren schriftelijk indienen bij de directeur van de school. Hiervoor is een formulier aanwezig dat verkrijgbaar is bij het secretariaat of u kunt het downloaden van de website van de school. De directeur geeft slechts toestemming voor extra verlof als hier een wettelijke grond voor is.
Hier kunt u het formulier downloaden.

Vakantie en studie/compensatiedagen

 Vakantierooster 2023-2024 VSO EMB DA en VO


 

dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief