Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Praktische informatie

De toelatingsprocedure voor nieuwe leerlingen

Indien er de intentie bestaat om uw zoon of dochter de overstap te willen laten maken naar College De Kleine Prins Utrecht maakt u via het secretariaat een afspraak voor een oriëntatie of rondleiding. Om u te kunnen koppelen aan de orthopedagoog van de juiste afdeling worden u een aantal vragen gesteld. Bij het oriëntatiebezoek zijn orthopedagoog, ouders/verzorgers en leerling aanwezig. Het bezoek duurt ongeveer een uur. Klik hier om verder te lezen.

Voor een rondleiding of vragen omtrent aanmelding kunt u contact opnemen met het secretariaat via tel. 030-2567446 (09.00-16.00 uur) of via mail secretariaatvo.u@dekleineprins.nl 
22-12-2021: Vanwege de nieuwe coronamaatregelingen organiseren we donderdag 20 januari 2022 een online bijeenkomst voor ouders die geïnteresseerd zijn om hun kind aan te melden voor de afdeling VMBO. Deze online bijeenkomst start om 15.30 uur. Wilt u hieraan deelnemen, stuur een mail naar secretariaatvo.u@dekleineprins.nl onder vermelding van de afdeling VMBO (BB/Kader/TL) waarvoor u interesse heeft.


Onderstaande informatie is uitgebreid terug te vinden in onze Schoolgids

Schooltijden

De school is voor de leerlingen geopend vanaf  08.30 uur.
De leerlingen dienen ‘s morgens om 08.40 uur aanwezig te zijn. 
De lessen zijn op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag:  van 08:35 - 14:25. 

Pauzes

Van 10:05 - 10:25 uur is de ochtendpauze. De leerlingen hebben gelegenheid om iets te nuttigen. Van 11:55 tot 12:15  uur is de middagpauze.


Ziek melden 

AIs de leerling ziek of om andere redenen afwezig is, dient dit telefonisch door de ouder(s)/verzorger(s) vóór 08.30 uur doorgegeven te worden aan het secretariaat van de school (tel: 030 - 256 74 46) met vermelding van de reden en de te verwachten duur van de afwezigheid. 

Wanneer de school géén melding krijgt, zal dit geregistreerd worden als ongeoorloofd verzuim. 

Ook bezoek aan tandarts of (huis)arts dient van tevoren door ouder(s)/verzorger(s) gemeld te worden.


Ziek melden bij stage 

Wanneer de leerling ziek is op een dag dat hij/zij stage loopt buiten de school, dan dienen ouder(s)/verzorger(s) dit tevens voor 08.30 uur telefonisch door te geven aan het stageadres)en de school.
Het telefoonnummer van het stageadres vindt u in het stagecontract.


Bijzonder verlof aanvragen 

Slechts in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk extra vrij te krijgen van school. Het verzoek voor extra verlof dient minimaal twee weken van te voren schriftelijk te worden ingediend bij de directie van de school. Hiervoor is een formulier verkrijgbaar bij de administratie van de school. De directie geeft slechts toestemming voor extra verlof als hier een wettelijke grond voor is. 
Via onderstaande link kunt u het formulier downloaden:
Aanvraagformulier voor extra verlof leerling VSO.pdfVakantie en Studiedagen 

Schooljaar 2021-2022

Nieuw dit jaar is dat wij verdeeld over het jaar een aantal organisatiedagen hebben.

Wij adviseren u om tijdig  de vervoerder hierover te informeren.
Ouders zijn als opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het regelen van het leerlingenvervoer.

Vakantierooster

Herfstvakantie                                            16-10-2021      t/m      24-10-2021


Kerstvakantie                                              25-12-2021     t/m      09-01-2022


Voorjaarsvakantie                                      26-02-2022     t/m      06-03-2022


Pasen                                                           18-04-2022


Meivakantie                                                23-04-2022     t/m      08-05-2022


Hemelvaart                                                 26-05-2022     t/m      27-05-2022


Pinksteren                                                    06-06-2022


Zomervakantie                                            09-07-2022     t/m     21-08-2022

 

Studiedagen VSO 2021 – 2022


Maandag                                                     25-10-2021


Vrijdag                                                          24-12-2021 vanaf 12.15 uur


Vrijdag                                                          25-02-2022


Dinsdag                                                        07-06-2022


Vrijdag                                                          08-07-2022 

 

dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief