Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Praktische informatie

De toelatingsprocedure voor nieuwe leerlingen

Indien er de intentie bestaat om uw zoon of dochter de overstap te willen laten maken naar College De Kleine Prins Utrecht maakt u via het secretariaat een afspraak voor een oriëntatie. Om u te kunnen koppelen aan de teamleider van de juiste afdeling worden u een aantal vragen gesteld. Bij het oriëntatiebezoek zijn teamleider, ouders/verzorgers en leerling aanwezig. Het bezoek duurt ongeveer een uur. Klik hier om verder te lezen.


Onderstaande informatie is uitgebreid terug te vinden in onze Schoolgids

 

Schooltijden

De school is voor de leerlingen geopend vanaf  08.30 uur.
De leerlingen dienen ‘s morgens om 08.40 uur aanwezig te zijn. 
De lessen zijn op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag:  van 08:35 - 14:25. 

Pauzes

Van 10:05 - 10:25 uur is de ochtendpauze. De leerlingen hebben gelegenheid om iets te nuttigen. Van 11:55 tot 12:15  uur is de middagpauze.


Ziek melden 

AIs de leerling ziek of om andere redenen afwezig is, dient dit telefonisch door de ouder(s)/verzorger(s) vóór 08.30 uur doorgegeven te worden aan het secretariaat van de school (tel: 030 - 2567446) met vermelding van de reden en de te verwachten duur van de afwezigheid. 

Wanneer de school géén melding krijgt, zal dit geregistreerd worden als ongeoorloofd verzuim. 

Ook bezoek aan tandarts of (huis)arts dient van tevoren door ouder(s)/verzorger(s) gemeld te worden.


Ziek melden bij stage 

Wanneer de leerling ziek is op een dag dat hij/zij stage loopt buiten de school, dan dienen ouder(s)/verzorger(s) dit tevens voor 08.30 uur telefonisch door te geven aan het stageadres)en de school.
Het telefoonnummer van het stageadres vindt u in het stagecontract.


Bijzonder verlof aanvragen 

Slechts in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk extra vrij te krijgen van school. Het verzoek voor extra verlof dient minimaal twee weken van te voren schriftelijk te worden ingediend bij de directie van de school. Hiervoor is een formulier verkrijgbaar bij de administratie van de school. De directie geeft slechts toestemming voor extra verlof als hier een wettelijke grond voor is. 
Via onderstaande link kunt u het formulier downloaden:
Aanvraagformulier voor extra verlof leerling VSO.pdfVakantie en compensatiedagen 

Schooljaar 2020-2021

Nieuw dit jaar is dat wij verdeeld over het jaar een aantal organisatiedagen hebben.

Wij adviseren u om tijdig  de vervoerder hierover te informeren.
Ouders zijn als opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het regelen van het leerlingenvervoer. 

Vakantie en organisatiedagen

Van

Tot

Organisatiedag

29-09-2020

 

Herfstvakantie

19-10-2020

23-10-2020

Organisatiedag

26-10-2020

 

Organisatiemiddag

18-12-2020

 

Kerstvakantie

21-12-2020

01-01-2021

Organisatiedag

01-02-2021

 

Voorjaarsvakantie

22-02-2021

26-02-2021

Tweede paasdag

05-04-2021

 

Organisatiedag

16-04-2021

 

Koningsdag

27-04-2021

 

Meivakantie

03-05-2021

14-05-2021

Tweede pinkterdag

24-05-2021

 

Organisatiedag

16-07-2021

 

Zomdervakantie

19-07-2021

29-08-2021


 


dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief