Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Welkom

College De Kleine Prins Hilversum is onderdeel van Stichting De Kleine Prins. Op onze school krijgen leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en leerlingen die langdurig ziek zijn, onderwijs, opvoeding en pedagogische begeleiding. Leerlingen wordt geleerd zo zelfstandig mogelijk te functioneren binnen aangepast werk, vervolgonderwijs of een beschermde omgeving. Zelfredzaamheid en een zinvolle tijdsbesteding worden sterk bevorderd in het onderwijs. Het onderwijs op College De Kleine Prins Hilversum is samengesteld conform de Wet op de Expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs (WPO) en het inrichtingsbesluit voortgezet onderwijs.

dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief