Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Vrienden van Ariane de Ranitz

Op initiatief van enkele enthousiaste medewerkers van de school is in 1996 de stichting ‘Vrienden van Mytylschool Ariane de Ranitz’ opgericht 


Het voornaamste doel van de stichting is het realiseren van werkweken, bestemd voor zowel leerlingen van de afdeling SO als de afdeling VSO. De werkweken vormen een onderdeel van het schoolprogramma, waarbij het (leren) samenwerken, het (leren) omgaan met verantwoordelijkheden én last but not least, het (leren) omgaan met hun beperking centraal staat.


(zie hoofdstuk 4.3 van de Schoolgids).
dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief