Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Praktische informatie

De toelatingsprocedure voor nieuwe leerlingen

Indien er de intentie bestaat om uw zoon of dochter de overstap te willen laten maken naar College Ariane de Ranitz dan kunt u contact opnemen met het secretariaat:  030-256 74 46 (09.00-16.00 uur) of via mail secretariaatvo.u@dekleineprins.nl. 
Voor het schooljaar 2022-2023 zijn er voor afdeling VMBO en de afdeling Dagbesteding en Arbeid geen plaatsen meer beschikbaar.
  
Voor het schooljaar 2023-2024 zijn er de volgende 1e jaars/instroom plaatsen beschikbaar:

3 plaatsen op de Dagbesteding en Arbeid 

0  plaatsen voor de afdeling VMBO
 
Voor de zij-instromers zijn de volgende plaatsen beschikbaar:
2 plaatsen voor VMBO2 

Voor VMBO4 is er geen zij-instroom mogelijk.

Voor de afdeling Dagbesteding en Arbeid zijn er geen zij-instroom plaatsen meer beschikbaar.

Meer informatie over de aanmeldprocedure is te vinden op Aanmeldprocedure.pdf

 


 

Onderstaande informatie is uitgebreid terug te vinden in onze Schoolgids

Schooltijden

De school is voor de leerlingen geopend vanaf 08.30 uur.
De leerlingen dienen ‘s morgens om 08.35 uur aanwezig te zijn. 
De lessen zijn op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag:  van 08:35 - 14:25. 

Pauzes

Van 10:05 - 10:25 uur is de ochtendpauze. De leerlingen hebben gelegenheid om iets te nuttigen. Van 11:55 tot 12:15  uur is de middagpauze.


Ziek melden 

AIs de leerling ziek of om andere redenen afwezig is, dient dit telefonisch door de ouder(s)/verzorger(s) vóór 08.30 uur doorgegeven te worden aan het secretariaat van de school (tel: 030 - 256 74 46) met vermelding van de reden en de te verwachten duur van de afwezigheid. 

Wanneer de school géén melding krijgt, zal dit geregistreerd worden als ongeoorloofd verzuim. 

Ook bezoek aan tandarts of (huis)arts dient van tevoren door ouder(s)/verzorger(s) gemeld te worden.


Ziek melden bij stage 

Wanneer de leerling ziek is op een dag dat hij/zij stage loopt buiten de school, dan dienen ouder(s)/verzorger(s) dit tevens voor 08.30 uur telefonisch door te geven aan het stageadres)en de school.
Het telefoonnummer van het stageadres vindt u in het stagecontract.


Bijzonder verlof aanvragen 

Slechts in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk extra vrij te krijgen van school. Het verzoek voor extra verlof dient minimaal twee weken van te voren schriftelijk te worden ingediend bij de directie van de school. Hiervoor is een formulier verkrijgbaar bij de administratie van de school. De directie geeft slechts toestemming voor extra verlof als hier een wettelijke grond voor is. 
Via onderstaande link kunt u het formulier downloaden:
Aanvraagformulier voor extra verlof leerling VSO.pdfVakantie en studie(organisatie)dagen 

Ouders zijn als opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het regelen van het leerlingenvervoer. Wij adviseren u om tijdig de vervoerder hierover te informeren.

Vakantierooster 2022 - 2023

Pinksteren                                                    29-05-2023


Zomervakantie                                            08-07-2023     t/m     20-08-2023

 

Studie(organisatie)dagen VSO 2022 – 2023

Woensdag                                                    07-06-2023 

 

Vakantierooster 2023 - 2024

Herfstvakantie                                 16-10-2023     t/m      20-10-2023

Vrijdagmiddag                                22-12-2023     vanaf 12.15 uur

Kerstvakantie                                   25-12-2023     t/m     05-01-2024

Voorjaarsvakantie                          19-02-2024     t/m      23-02-2024

Goede Vrijdag                                29-03-2024

Pasen                                                01-04-2024

Meivakantie                                    29-04-2024     t/m      10-05-2024 (incl. Hemelvaart)

Pinksteren                                         20-05-2024

Vrijdagmiddag                                12-07-2024     vanaf 12.15 uur

Zomervakantie                                15-07-2024     t/m      23-08-2024


Studie(organisatie)dagen VSO 2023 – 2024

Donderdag en vrijdag                               07-09-2023 en 08-09-2023

Dinsdag                                                        07-11-2023

Maandag                                                     26-02-2024                              

dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief