Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Praktische informatie

De toelatingsprocedure voor nieuwe leerlingen

Indien er de intentie bestaat om uw zoon of dochter de overstap te willen laten maken naar College Ariane de Ranitz dan kunt u  contact opnemen met het secretariaat:  030-256 74 46 (09.00-16.00 uur) of via mail secretariaatvo.u@dekleineprins.nl. 
Voor het schooljaar 2022-2023 zijn er voor afdeling VMBO 1ste klas  nog 3 plekken beschikbaar. Voor instroom in de overige VMBO klassen en de afdeling Dagbesteding en Arbeid zijn er geen plaatsen meer beschikbaar.  Meer informatie over de aanmeldprocedure is te vinden op Aanmeldprocedure.pdf


Onderstaande informatie is uitgebreid terug te vinden in onze Schoolgids

Schooltijden

De school is voor de leerlingen geopend vanaf 08.30 uur.
De leerlingen dienen ‘s morgens om 08.35 uur aanwezig te zijn. 
De lessen zijn op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag:  van 08:35 - 14:25. 

Pauzes

Van 10:05 - 10:25 uur is de ochtendpauze. De leerlingen hebben gelegenheid om iets te nuttigen. Van 11:55 tot 12:15  uur is de middagpauze.


Ziek melden 

AIs de leerling ziek of om andere redenen afwezig is, dient dit telefonisch door de ouder(s)/verzorger(s) vóór 08.30 uur doorgegeven te worden aan het secretariaat van de school (tel: 030 - 256 74 46) met vermelding van de reden en de te verwachten duur van de afwezigheid. 

Wanneer de school géén melding krijgt, zal dit geregistreerd worden als ongeoorloofd verzuim. 

Ook bezoek aan tandarts of (huis)arts dient van tevoren door ouder(s)/verzorger(s) gemeld te worden.


Ziek melden bij stage 

Wanneer de leerling ziek is op een dag dat hij/zij stage loopt buiten de school, dan dienen ouder(s)/verzorger(s) dit tevens voor 08.30 uur telefonisch door te geven aan het stageadres)en de school.
Het telefoonnummer van het stageadres vindt u in het stagecontract.


Bijzonder verlof aanvragen 

Slechts in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk extra vrij te krijgen van school. Het verzoek voor extra verlof dient minimaal twee weken van te voren schriftelijk te worden ingediend bij de directie van de school. Hiervoor is een formulier verkrijgbaar bij de administratie van de school. De directie geeft slechts toestemming voor extra verlof als hier een wettelijke grond voor is. 
Via onderstaande link kunt u het formulier downloaden:
Aanvraagformulier voor extra verlof leerling VSO.pdfVakantie en studie(organisatie)dagen 

Schooljaar 2022-2023

Ouders zijn als opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het regelen van het leerlingenvervoer. Wij adviseren u om tijdig de vervoerder hierover te informeren.

Vakantierooster

Herfstvakantie                                             22-10-2022      t/m     30-10-2022


Kerstvakantie                                              24-12-2022     t/m      08-01-2023


Voorjaarsvakantie                                      25-02-2023     t/m      05-03-2023


Pasen                                                           10-04-2023

Koningsdag                                                 27-04-2023

                          
Meivakantie                                                28-04-2023     t/m      07-05-2023


Hemelvaart                                                 18-05-2023     t/m      19-05-2023


Pinksteren                                                    29-05-2023


Zomervakantie                                            08-07-2023     t/m     20-08-2023

 

Studie(organisatie)dagen VSO 2022 – 2023


Maandag                                                     22-08-2022

Donderdag en Vrijdag                               06-10-2022 en 07-10-2022


Vrijdag                                                          23-12-2022 vanaf 12.15 uur


Maandag                                                     09-01-2023


Vrijdag                                                          07-04-2023

Woensdag                                                    07-06-2023 

 

dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief