Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Samenwerking

 
Revalidatie binnen onze school

Als een jongere revalidatiebehandeling nodig heeft, kan dat op school plaatsvinden. Ongeveer driekwart van de jongeren van onze school krijgt revalidatiebehandeling van De Hoogstraat Revalidatie. Het doel is dat de jongere zoveel mogelijk kan meedoen in de samenleving. We stemmen onderwijs- en revalidatiedoelen steeds op elkaar af, onder meer tijdens de EKEP-bespreking. Dit doen we om ervoor te zorgen dat we zo doelmatig en passend mogelijk het beste resultaat behalen met de jongere en zijn/haar ouders. Er is dagelijks een revalidatieteam van De Hoogstraat op de mytylschool aanwezig. Het revalidatieteam biedt ook onderwijsondersteunende activiteiten. 

 

De Hoogstraat biedt medisch specialistische revalidatie. Dit betekent dat de revalidatie op (schriftelijke) verwijzing van de huisarts, de schoolarts of een behandelend medisch specialist plaatsvindt als tweedelijns zorg. Deze revalidatie valt onder de ziektekostenverzekering.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de schoolgids of naar de 

website van De Hoogstraat Revalidatie. 
dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief