Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Onze missie

Jouw leren, met oog voor de mensen om je heen, maakt je klaar voor de maatschappij van morgen

College Ariane de Ranitz is een mytylschool voor voortgezet speciaal onderwijs. Wij ontvangen leerlingen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, langdurige zieke leerlingen en leerlingen die bij te veel prikkels naar binnen keren.

Wij geloven dat er voor iedereen een plaats is in de maatschappij. Daarom bieden wij onze leerlingen onderwijs dat zoveel mogelijk op hun uiteenlopende persoonlijke behoeften is afgestemd: ze leren binnen hun eigen mogelijkheden, en daarop stemmen wij onze begeleiding af. Dit leren gebeurt in een sociale context: je leert met oog voor de mensen om je heen. Zo bereiden we onze leerlingen voor op hun plaats in de maatschappij van morgen.

 

Onze kernwaarden en ons motto

Eigenwaarde, eigenaarschap en eigenwijs

Wij werken vanuit drie kernwaarden:

Eigenwaarde        Je weet wie je bent en wat je kunt.

Eigenaarschap     Jij kiest wat je nodig hebt en ziet dat je verder komt.

Eigenwijs                Je luistert naar je eigen goede raad en durft te proberen.

Deze kernwaarden hangen samen zoals de bewegingen achter fietsen – of handbiken: Als je de ene trapper energie geeft, komt de ander omhoog. Om over het dode punt heen te komen is maar een kleine extra impuls nodig. Eigenwaarde en eigenaarschap zijn de trappers, eigenwijs is de impuls. Vertaald naar ons onderwijs: Als je zelf verantwoordelijkheid neemt voor een proces, dat wil zeggen als je er de eigenaar van wordt, dan groeit je gevoel van eigenwaarde. Dat maakt dat je weer meer verantwoordelijkheid aandurft. De beweging blijft op gang door je eigen goede raad.

Vandaar ons motto: Leren met je eigen wijsheid

Onze visie

Van kernwaarden naar onderwijsconcept

Onze kernwaarden zijn te herkennen in het dagelijks handelen en het gedrag van onze leerlingen en beroepskrachten; de kernwaarden sturen en verbinden hen.

We bieden leerlingen begeleiding en ruimte

Je bewust worden van je eigenwaarde, de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leren en serieus je eigen wijsheid volgen – onze beroepskrachten geven hun leerlingen er de ruimte voor, en begeleiden ze daarbij. Met feedback over hun leer- en ontwikkelproces, zodat ze op grond daarvan zelf vervolgstappen kunnen zetten. We begeleiden de leerlingen met respect voor hun autonomie en laten ze zelf ontdekken en ervaren wat fysiek en cognitief haalbaar is.

Jezelf zijn én groepsgenoot

We laten leerlingen, behalve voor hun eigen leer-en ontwikkelproces, ook verantwoordelijk stellen voor de schoolcultuur en de schoolregels. Verder leren we ze openheid naar elkaar en onderling respect: ze zien en respecteren hoe ieder via een eigen route en in eigen tempo leert. Daarnaast is er aandacht voor hoe je voor elkaar en voor anderen buiten de school van betekenis kunt zijn. 

 

Onze eigen wijsheid en die van anderen

Om hun eigen goede raad te kunnen blijven volgen, blijven onze beroepskrachten zich ontwikkelen. Zo kunnen ze onze vorm van onderwijs op z’n best blijven geven. Uitwisseling met collega’s en goede praktijkervaringen vullen die ontwikkeling dagelijks aan.

Verder staan onze beroepskrachten open voor samenwerking met ouders. Dat vraagt veel van hun innerlijk kompas, omdat het een evenwichtsoefening is om in de begeleiding zowel ouders de ruimte te geven om hun eigen wijsheid in te brengen, als leerlingen te stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen.


Klaar voor de toekomst

Doordat onze leerlingen hun hele middelbareschooltijd volgens de kernwaarden werken, hebben ze zich die, als ze van school gaan, zó eigen gemaakt dat die hen ook op hun plek in de maatschappij zullen (blijven) ondersteunen.

 

dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief