Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Loopbaan oriëntatie en -begeleiding 


We gebruiken de term LOB voor alle activiteiten, die worden ondernomen om de leerlingen voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijk vervolg na het onderwijstraject op College Ariane de Ranitz. De individuele ontwikkeling van de leerling  staat centraal. In een dialoog tussen school, leerling, ouders en andere begeleiders wordt regelmatig besproken wat de leerling wil, kan en durft. Een belangrijk onderdeel van het LOB-programma is de stage. Aan het eind van het traject hopen we dat de leerling kan zeggen: "Ik ben klaar voor de volgende stap."

Ouderbetrokkenheid

Wij verwachten van de ouders een actieve betrokkenheid bij de schoolloopbaan van hun zoon/dochter. Ouders praten met hun kind over diens kwaliteiten en motieven, helpen hun kind concrete ervaringen op te laten doen en na te denken over hoe zij het werk kunnen bereiken dat bij hebn past en wie hen daarbij kan helpen. 

Ouderbetrokkenheid kenmerkt zich door:  

  • een pedagogische component: ouders zijn trots op en hebben vertrouwen in hun kind en bemoedigen hun kind. 
  • een leerondersteunende component: ouders helpen de wereld van hun kind te vergroten en schoolzaken te structureren.
  • een loopbaanondersteunende component: ouders hebben realistische verwachtingen van hun kind en vormen een klankbord voor hun kind om interesses, toekomstplannen en loopbaankeuzes te kunnen bespreken. Hiermee ondersteunen ouders de loopbaancompetenties van hun kind.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de schoolgids of kunt u contact opnemen met één van de loopbaancoördinatoren, tel. 030-2567446.

dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief