Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Afdelingen

Vanaf 12 jaar kunnen leerlingen instromen.  Binnen de school zijn er twee afdelingen: 

  • Afdeling Vervolgonderwijs (VO)
  • Afdeling Dagbesteding en (beschutte) Arbeid (DA) 

VO (uitstroomprofiel vervolgonderwijs)

Op het vmbo bieden wij drie leerwegen aan: de basisberoepsgerichte leerweg (BB), de kaderberoepsgerichte leerweg (KB) en de theoretische leerweg (TL). De leerlingen op het vmbo volgen onderwijs dat overeenkomt met het regulier voortgezet onderwijs, met dit verschil dat het vmbo op onze school naast een 4-jarig traject ook de mogelijkheid van een 5-jarig traject biedt. Op basis van criteria, zoals belastbaarheid en therapiebehoefte, wordt bekeken of een 4-jarig traject realistisch is. 

W
ij bieden in het kader van het vernieuwd vmbo de richtingen Economie &
Ondernemen en Zorg & Welzijn. Welke richting een leerling kiest wordt mede bepaald door mogelijkheden en beperkingen van de leerling, maar ook door de organisatorische en facilitaire mogelijkheden en beperkingen van de school, het team en het leerlingenaantal. 

DA (uitstroomprofiel dagbesteding en (beschutte) Arbeid) 

Binnen de uitstroom Dagbesteding en (beschutte) Arbeid v wordt uitstroomgericht gewerkt. Dit betekent dat de inhoud van het onderwijs zo is ingericht dat leerlingen zo goed mogelijk worden voorbereid op de periode na hun schooltijd. Daarbij gaat het erom dat leerlingen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren op de gebieden wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. We werken toe naar de kerndoelen vso: uitstroom Dagbesteding en uitstroom Arbeid.  

 

dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief