Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Samenwerking

Samenwerking Ariane de Ranitz en De Hoogstraat Revalidatie

Het revalidatieteam verzorgt de revalidatiebehandelingen en de onderwijsondersteunende activiteiten. De Hoogstraat is onze belangrijkste samenwerkingspartner en bijna alle leerlingen staan onder controle van de revalidatiearts.

Samenwerking Ariane de Ranitz en Amerpoort

Ariane de Ranitz werkt samen met Amerpoort. We willen optimaal gebruik maken van elkaars expertise. Het doel van deze samenwerking is om onderwijs op maat te bieden voor leerlingen met een ontwikkelingsachterstand en meervoudige beperking. 

Met de drie organisaties Ariane de Ranitz, De Hoogstraat Revalidatie en Amerpoort werken we nauw samen en willen naar de toekomst toe ‘Centrum voor speciaal onderwijs, revalidatie en zorg’ gaan vormen.

Samenwerking Ariane de Ranitz en College Ariane de Ranitz

Met deze school voor lichamelijk en meervoudig beperkte vo-leerlingen werken we nauw samen op onderwijskundig en organisatorisch gebied binnen ons bestuur De Kleine Prins. Daarnaast delen we het gebouw. 

Samenwerking Ariane de Ranitz en De Schans

Het uitgangspunt van deze samenwerking is inhoudelijk en organisatorisch vorm te geven aan het onderwijs, waarbij beide scholen blijven werken vanuit hun eigen expertise. In de toekomstige huisvestingsnieuwbouw/renovatieplannen van (College) Ariane de Ranitz zal De Schans worden meegenomen.

Samenwerking Ariane de Ranitz en De Trappenberg

Met deze school voor lichamelijk en meervoudig beperkte leerlingen werken we waar mogelijk samen op onderwijskundig en organisatorisch gebied binnen ons bestuur De Kleine Prins.

Samenwerking met BSO Vriendjes

Als school hebben wij de zorg op ons genomen om uw kind na schooltijd op te (laten) vangen als dit voor ouders wenselijk is. Dit doen wij door een samenwerking met Vriendjes Passende Kinderopvang. De buitenschoolse opvang (BSO) is open op alle dagen van 14.15 uur tot 17.45 uur en in de vakanties van 08.30 uur tot 17.45 uur. De BSO is gevestigd in de school. 
Hoewel de BSO vooral staat voor ontspanning, moeten medewerkers natuurlijk wel opgeleid zijn om met 'onze' kinderen te werken en hen de aandacht te geven die nodig is. Om de verbinding met school zo goed mogelijk tot stand te brengen en expertise te delen, is gekozen voor combinatiefuncties. Twee van onze klassenassistenten werken overdag in de klas en na schooltijd op de BSO. 
Ouders die meer informatie willen hebben over de BSO of een keer willen komen kijken, kunnen contact opnemen met Vriendjes op telefoonnummer 030-7400488 of 06-48186099. Mailen kan via info@vriendjes.nl. 

dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief