Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
Welkom

De Kleine prins Utrecht is onderdeel van Stichting De Kleine Prins. Op onze school krijgen leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en leerlingen die langdurig ziek zijn, onderwijs, opvoeding en pedagogische begeleiding. Leerlingen wordt geleerd zo zelfstandig mogelijk te functioneren binnen aangepast werk, vervolgonderwijs of een beschermde omgeving. Zelfredzaamheid en een zinvolle tijdsbesteding worden sterk bevorderd in het onderwijs. Het onderwijs op onze school is samengesteld conform de Wet op de Expertisecentra en de Wet op het primair onderwijs (WPO).

dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief