Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Praktische informatie 

De toelatingsprocedure voor nieuwe leerlingen

Wilt u een oriënterend gesprek over eventuele plaatsing van uw zoon of dochter op onze school, dan bent u van harte welkom. U kunt hiervoor telefonisch contact met ons opnemen op 030-2529393.
Voor alle nieuwe leerlingen is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)  noodzakelijk via het samenwerkingsverband.
De leerling wordt na aanmelding besproken dor de Commissie van begeleiding (CvB) van 
De Kleine Prins Utrecht. Het samenwerkingsverband beslist of de TLV al dan niet wordt afgegeven.

Hoe de gehele procedure verloopt kunt u lezen in onze schoolgids.


Schooltijden

Vanaf schooljaar 2020-2021 hebben wij een vijf gelijke dagen model. 
Dit betekent dat de leerlingen van maandag t/m vrijdag naar school gaan van 8.40 uur tot 14.20 uur. 

 

De school is geopend van 08.00 uur tot 16.30 uur.


Afwezig, ziek- en beter melden

Is de leerling ziek of afwezig, dan geeft u dit telefonisch door. Wilt u vóór 08.30 uur bellen naar het secretariaat van de school (tel: 030 - 2529393).

Contactgegevens

Secretariaat De Kleine Prins Utrecht

Telefoon: 030-2529393
Mailadres: secretariaatpo.u@dekleineprins.nl 

Schoolleider Maarten Tromp

Telefoon: 030-2529393
Mailadres: m.tromp@dekleineprins.nl 

 

Vakantierooster en studiedagen 2020-2021

Vakantierooster en studiedagen:

Herfstvakantie                             19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020
Studiedag                                    26 oktober 2020
Sinterklaasmiddag                      4 december vanaf 12.15 uur

Kerstvakantie                               21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Studiedag                                    1 februari 2021
Voorjaarsvakantie                      22 februari 2021 t/m 26 februari 2021

Goede vrijdag / 2e paasdag   2 april 2021 t/m 5 april 2021
Studiedag                                   16 april 2021
Koningsdag                                 27 april 2021

Meivakantie                                3 mei 2021 t/m 14 mei 2021

Pinksteren                                    24 mei 2021
Zomervakantie                           19 juli 2021 t/m 29 augustus 2021   

 

De school is tijdens vakanties en studiedagen niet bereikbaar.

dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief