Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Samenwerking

De Hoogstraat Revalidatie

Als een leerling revalidatiebehandeling nodig heeft, kan dat op school plaatsvinden. Vrijwel alle leerlingen van het so krijgen revalidatiebehandeling van De Hoogstraat Revalidatie. Het doel is dat de leerling zoveel mogelijk kan meedoen in de samenleving. We stemmen onderwijs- en revalidatiedoelen steeds op elkaar af, onder meer tijdens de EKEP-bespreking. Dit doen we om ervoor te zorgen dat we zo doelmatig en passend mogelijk het beste resultaat behalen met de leerling en zijn/haar ouders. Er is dagelijks een revalidatieteam van De Hoogstraat op de school aanwezig. Het revalidatieteam biedt ook onderwijsondersteunende activiteiten.

De Hoogstraat biedt medisch specialistische revalidatie. Dit betekent dat de revalidatie op (schriftelijke) verwijzing van de huisarts, de schoolarts of een behandelend medisch specialist plaatsvindt als tweedelijns zorg. Deze revalidatie valt onder de ziektekostenverzekering.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Schoolgids of naar de website van De Hoogstraat.


Kinderdagverblijven

De Kleine Prins Utrecht werkt samen met Reinaerde en Amerpoort. We willen optimaal gebruik maken van elkaars expertise. Het doel van deze samenwerking is om onderwijs op maat te bieden voor leerlingen met een ontwikkelingsachterstand en meervoudige beperking. Daarnaast verzorgt Reinaerde de naschoolse opvang op woensdag. 

De onderwijszorggroep en de bij horende vakantieopvang wordt mede door Amerpoort verzorgd.

dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief