Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Samenwerking

Samenwerking De Kleine Prins Utrecht en De Hoogstraat Revalidatie

Het revalidatieteam verzorgt de revalidatiebehandelingen en de onderwijsondersteunende activiteiten. De Hoogstraat is onze belangrijkste samenwerkingspartner en bijna alle leerlingen staan onder controle van de revalidatiearts.

Samenwerking De Kleine Prins Utrecht en Amerpoort

De Kleine Prins Utrecht werkt samen met Amerpoort. We willen optimaal gebruik maken van elkaars expertise. Het doel van deze samenwerking is om onderwijs op maat te bieden voor leerlingen met een ontwikkelingsachterstand en meervoudige beperking. 

Met de drie organisaties De Kleine Prins Utrecht, De Hoogstraat Revalidatie en Amerpoort werken we nauw samen en willen naar de toekomst toe ‘Centrum voor speciaal onderwijs, revalidatie en zorg’ gaan vormen.

Samenwerking De Kleine Prins Utrecht en College De Kleine Prins Utrecht

Met deze school voor lichamelijk en meervoudig beperkte vo-leerlingen werken we nauw samen op onderwijskundig en organisatorisch gebied binnen ons bestuur De Kleine Prins. Daarnaast delen we het gebouw. 

Samenwerking De Kleine Prins Utrecht en De Kleine Prins Utrecht Noord

Het uitgangspunt van deze samenwerking is inhoudelijk en organisatorisch vorm te geven aan het onderwijs, waarbij beide scholen blijven werken vanuit hun eigen expertise. In de toekomstige huisvestingsnieuwbouw/renovatieplannen van (College) De Kleine Prins Utrecht zal De Kleine Prins Utrecht Noord worden meegenomen.

Samenwerking De Kleine Prins Utrecht en De Kleine Prins Hilversum

Met deze school voor lichamelijk en meervoudig beperkte leerlingen werken we waar mogelijk samen op onderwijskundig en organisatorisch gebied binnen ons bestuur De Kleine Prins.

Overige samenwerking 

Daarnaast is er naschoolse opvang op woensdag. We zijn aan het onderzoeken of we op meer dagen naschoolse opvang kunnen aanbieden.

dit is nodig
daadkrachtig
passie
zorgvuldig
flexibel
creatief