Dienstenaanbod

Diensten gericht op h

et versterken van de leerkracht

en het team 

afstemming verzorgen tussen school, ouders en leerling.

 • coaching 
 • co-teaching
 • adviezen geven met betrekking tot de begeleiding van de leerling
 • adviezen geven met betrekking tot grove en fijne motoriek en/of bewegingsonderwijs 
 • voorlichting over ziektebeelden
 • begeleiden van thuiszitters, met als doel terugkeer naar school
 • toeleiding naar andere vormen van onderwijs    
 • terugplaatsing van speciaal onderwijs naar regulier onderwijs of deeltijdarrangementen

Diensten gericht op versterken van de leerling

 • kindercoaching
 • spelcoaching, individuele coaching aan de hand van spel en spelen
 • tijdelijk werken met de leerling met als nevendoel de leerkracht handvatten te geven voor de verdere begeleiding
 • rekenonderzoek
 • intelligentieonderzoek
 • branche- en beroepskeuzetest MBO en HBO
 • thuisonderwijs

Arrangement De Kleine Prins

Leerlingen die een intensief revalidatieprogramma volgen waardoor ze tijdelijk geen lessen op hun eigen school kunnen volgen, kunnen in de vorm van een arrangement les krijgen op schoollocatie de Hoogstraat in Utrecht. Dit lesprogramma is gebaseerd op de lesmethodes van de thuisschool en wordt aangepast aan de belastbaarheid van de leerling.

De doelstellingen hierbij zijn o.a.:

 • Het onderwijsprogramma van de thuisschool continueren of via afstemming komen tot een aangepast onderwijsprogramma.
 • Een belangrijke bijdrage leveren aan de revalidatiebehandeling via samenwerking met het revalidatieteam. 
 • Het tot stand brengen van een goede re-integratie op de thuisschool na afloop van de revalidatieperiode.

In samenspraak met de thuisschool en het samenwerkingsverband of bestuur wordt het arrangement opgesteld. 

Voorlichting 

Om een leerling met een beperking of langdurige ziekte de juiste ondersteuning te kunnen bieden op school, is het van belang om goed inzicht te hebben in wat de beperking of ziekte inhoudt. De Kleine Prins Expertisecentrum biedt themavoorlichting en workshops over zowel de medische kant van de beperking of ziekte, als over de gevolgen hiervan voor het onderwijs aan en het welbevinden van de leerling. 

Onderstaande voorlichtingen zijn direct beschikbaar. Uiteraard is het mogelijk om een voorlichting op maat te ontwerpen. 

 • Cerebrale Parese (spasticiteit)
 • Developmental Coordination Disorder (DCD) en dyspraxie
 • Diabetes
 • Epilepsie (i.s.m. de Waterlelie)
 • Executieve functies
 • Kanker
 • Niet Aangeboren Hersenletsel
 • Spierziekten 
 • Spina Bifida
 • Een goede zithouding en passend meubilair
 • Passend bewegingsonderwijs
 • Rouw, verdriet en verlies op school
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen met een beperking of ziekte
 • Somatische en andere onvoldoende verklaarde klachten ( SOLK)
 • Downsyndroom
 • Fijne motoriek en schrijven
 • …..op aanvraag te ontwikkelen