De Kleine Prins Expertisecentrum 

Het Expertisecentrum biedt kwalitatief hoogstaande producten en dienstverlening voor onderwijsprofessionals, gericht op het bereiken van een zo maximaal mogelijk (leer)rendement voor leerlingen. De dienstverlening en producten zijn op maat en gericht op het toerusten van onderwijsprofessionals zodanig, dat zij zelfstandig in staat zijn de leerling te volgen, begeleiden en passendonderwijs te bieden.  De dienstverlening van het Expertisecentrum sluit aan bij de vraag van de samenwerkingspartners, scholen, besturen en samenwerkingsverbanden.

 Externe dienstverlening
Onze experts zijn gespecialiseerd in het onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke beperking of die langdurig ziek zijn. Zij dragen hun expertise over in de vorm van coaching, advies en voorlichting, aan leerkrachten en schoolteams. Daarnaast kunnen de experts voor een korte periode met een leerling  werken, met het doel om de leerkracht handvatten te geven om zelf de begeleiding weer op te pakken. Ook thuisonderwijs is mogelijk, net als tijdelijke plaatsing op onze schoollocatie in Revalidatiecentrum de Hoogstraat in Utrecht. Het Expertisecentrum biedt ondersteuning in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en het mbo.

Vanuit een oriëntatiegesprek stelt de expert samen met de school de ondersteuningsbehoefte vast en vertaalt deze in een werkopdracht, met daarin de gewenste ondersteuningsactiviteiten. Deze zullen plaatsvinden in een korte, intensieve periode. De ondersteuning kan bestaan uit:

  • diensten gericht op het versterken van de leerkracht en het team
  • diensten gericht op het versterken van de leerling of deelnemer
  • arrangement de Hoogstraat

Meer informatie kunt u vinden in onze brochures: Brochure arrangement De Kleine Prins, Brochure deeltijdarrangementen De Kleine Prins, Brochure De Kleine Prins Expertisecentrum.

 Interne dienstverlening
Onder het motto ‘Leren van en met elkaar’ levert het Expertisecentrum een bijdrage aan het optimaliseren van de leeromgeving van leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte.

Het Expertisecentrum ontwikkelt jaarlijks een professionaliseringsaanbod. Dit aanbod is erop gericht medewerkers van de Kleine Prins de mogelijkheid te geven zich verder te verdiepen en professionaliseren op het gebied van het onderwijs en begeleiding aan onze doelgroep.  Het versterken van de onderwijsprofessional en daarmee  het versterken van de school is ons doel.

Activiteiten die worden aangeboden zijn onder andere inhoudelijke pedagogische en didactische modules, voorlichtingen over ziektebeelden, vaardighedentrainingen en intervisie.

Professionaliseringsaanbod

Via deze link kunt u zich inschrijven voor een scholing uit ons aanbod: Inschrijfformulier   
​Voor een uitgebreide beschrijving van het aanbod klikt u hier; brochure professionaliseringsaanbod.